Our Passions Banner Image

OUR PASSIONS

CÔNG NGHỆ CỦA RƯỢU VANG TUYỆT VỜI

Chúng tôi đã ở Barossa hơn một thế kỷ và chúng tôi đến từ một truyền thống sản xuất rượu vang tuyệt vời.

QUÁ TRÌNH CHIẾN THẮNG CỦA CHÚNG TÔI

Quá trình sản xuất rượu vang bắt đầu với những trái nho trên cây nho nhưng một số bước quan trọng được thực hiện sau khi thu hoạch để đảm bảo chúng tôi tạo ra những loại rượu vang ngon.

img001

LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

Jacob’s Creek bắt nguồn từ 170 năm truyền thống sản xuất rượu vang, bắt đầu khi Johann Gramp trồng vườn nho đầu tiên của mình trên bờ sông Jacob’s Creek vào năm 1847. Bằng cách đó, Johann thành lập nhà máy rượu Gramp & Sons và bắt đầu lịch sử đổi mới sản xuất rượu vang tiếp tục cho đến ngày nay .

img002